Rehabilitacja ręki

Ręka jest integralną częścią narządu ruchu. Jest to niepowtarzalny element naszego organizmu, gdyż ułatwia nam realizowanie zawiłych reakcji łapania, jak również możliwości złożonych manipulacji, jak również ułatwia nam ważne czynności badawcze. Dzięki predyspozycji czucia wspieramy inne zmysły w doświadczaniu otaczającego środowiska. Wszelkie dysfunkcje związane z niedyspozycjami dłoni, ich urazami, jak też uzdrawianiem komplikującym wywołane działania, znacznie zmniejszają możliwości funkcjonowania człowieka. W zdecydowanej większości okoliczności uzdrawianie niedyspozycji czy urazów dłoni powiązane jest z pomniejszonym lub powiększonym zahamowaniem jej gibkości, a zdarza się także, że włącznie z zaburzeniami czucia. Zwłaszcza w okolicznościach zahamowań nerwów lub w wieloletnich sytuacjach ucisku nerwu. Co powinno się wykonać żeby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności?

Powrót czynności ruchowej, jak również dotykowej kończyny górnej współzależy od różnorakich czynników, zwłaszcza od stopnia urazu czy rozmiarów spustoszenia chorobowego, sposobu uzdrawiania, terminu jego trwania, jak również od czasu usztywnienia kończyny górnej np. na ewentualność zwichnięcia. Niemałą funkcję wykonuje też wiek klienta, jego ogólny status zdrowia, aktywność fizyczna a także intelektualna do współdziałania a także warunki ekonomiczne.

Dobry Rehabilitant Poznań Piotr Czarnecki Fizjosports